HAKUOHJEET

Pariisin taiteilijakaupungin säätiön ateljeiden käyttömahdollisuutta voivat hakea suomalaiset kuva-, sävel- ja tanssitaiteilijat, muotoilijat sekä arkkitehdit. Säätiöllä on käytössään Pariisin taiteilijakeskuksessa, Cité Internationale des Arts'issa, yhdeksän ateljeeta, joista viisi soveltuu erityisesti kuvataiteilijoille ja neljä muusikoille. Ateljeet jaetaan tasapuolisesti kaikkien hakijaryhmien kesken. Valinnassa painotetaan työsuunnitelman laatua ja taiteilijan omaa motivaatiota.

Ateljeiden hakuaika on vuosittain 1.–31. maaliskuuta. Sähköiset hakemukset on lähetettävä ja vahvistettava 31.3. klo 16.00 mennessä osoitteessa www.citedesarts.fi. Tehtyä hakemusta ei tulosteta/postiteta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lyhin yhtäjaksoinen oleskelu Citéssä toimintakaudella syyskuusta elokuuhun on kaksi kuukautta, pisin yksi vuosi. Hakija voi erityisestä syystä hakea vain yhtä kuukautta. Vierailun alkuun ja loppuun sisältyy siivouspäiviä, jolloin ateljeet eivät ole käytettävissä ja ko. kuukaudet ovat kalenterikuukautta lyhyempiä. Cité Internationale des Arts'n organisaatio korostaa, että ateljeet on tarkoitettu työskentelyyn, ei perheiden oleskeluun. Ateljeessa voi yöpyä enintään kaksi aikuista henkilöä ja yksi alle 7-vuotias lapsi.

Stipendiaatti vastaa itse vuokranmaksusta Citélle koko siltä ajalta, joksi ateljee on myönnetty hänen käyttöönsä. Vuokrataso tarkistetaan aina tammikuussa. Vuonna 2018 ateljeen kuukauden vuokra yhdeltä henkilöltä on 466–627 EUR, ja se määräytyy työskentelyjakson pituuden ja ateljeen koon mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei enää vuodesta 2016 lähtien ole myöntänyt Pariisin taiteilijakaupungin säätiölle tukea residenssitaiteilijoiden matkakustannusten kattamiseen. Matka- ja työskentelykustannuksiin ulkomaille voi hakea liikkuvuusapurahaa Taiteen edistämiskeskukselta. Muita apurahoja voi etsiä valtakunnallisesta Aurora-tietokannasta.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu seuraaviin tärkeisiin tietoihin:

HAKU KAUDELLE 2019–2020 ALKAA 1.3.2019 JA PÄÄTTYY 31.3.2019 KLO 16.