SÄÄTIÖN HISTORIA

Taidemaalari Eero Snellman, joka asui Pariisissa aikoinaan useita vuosia, esitti vuonna 1947 Pariisissa vetoomuspuheen kansainvälisen taiteilijakeskuksen perustamisesta.

Cité Internationale des Arts toteutui monien vaiheiden jälkeen Pariisin kaupungin rahoittamana vuonna 1965, jolloin valmistui ensimmäinen sen kolmesta suuresta rakennuksesta.

Useat maat hankkivat taiteilijoilleen asunto- ja työskentelytiloja uudesta keskuksesta. Pariisin taiteilijakaupungin säätiö – Stiftelsen för konstnärstaden i Paris perustettiin Helsingissä vuonna 1960. Säätiön sääntöihin kirjattiin sen toiminta-ajatukseksi "hankkia Suomen taiteilijoille työhuoneita Citéssä sekä luovuttaa niitä Pariisissa opintojaan harjoittavien kuva-, sävel- ja teollisuustaiteilijain sekä arkkitehtien käytettäviksi mahdollisimman edullisin ehdoin".

Pariisin taiteilijakaupungin säätiön säädekirjan allekirjoittivat toukokuussa 1960 monet suomalaisen kulttuurin ja politiikan merkkihenkilöt, muun muassa K.A. Fagerholm, Edwin Linkomies, H.V. Gummerus, Maire Gullichsen, Roger Lindberg ja Sakari Saarikivi.

Ensimmäiset suomalaiset taiteilijat, jotka kauden 1965–66 aikana pääsivät asumaan Pariisin uuteen taiteilijakeskukseen, olivat viulutaiteilijat Erkki Kantola, Seija Salmiala ja Ilkka Talvi, kuvanveistäjä Laila Pulllinen, kuvataiteilijat Ernst Mether-Borgström, Ahti Lavonen ja Kauko Lehtinen sekä sisustusarkkitehti Reino Ojanen.

Vuosien myötä Pariisin taiteilijakeskuksen suomalaisten asuntojen määrä on kasvanut nykyiseen yhdeksään. Oman nimikkoateljeensa ovat saaneet Eero Snellman, Jean Sibelius sekä Mirjam Helin. Uusien tilojen hankinta oli aktiivista etenkin 1980-luvulla, jolloin alkuperäisten neljän ateljeen määrä kaksinkertaistui; viimeisin suomalaisten asunnoista Citéssä hankittiin vuonna 1993. Asuntojen hankinnassa säätiötä ovat merkittävästi tukeneet monet yksityiset lahjoittajat, Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Niilo Helanderin säätiö sekä Teosto r.y. ja ESEK. Opetusministeriön tuella säätiö on vuosittain voinut myöntää matka-avustusta stipendiaateille.

Yli seitsemänsataa suomalaista kuvataiteiden, luovan ja esittävän säveltaiteen, tanssitaiteen, taideteollisuuden ja arkkitehtuurin edustajaa on Pariisin taiteilijakaupungin säätiön ansiosta saanut tähän mennessä tilaisuuden asua ja työskennellä keskellä Pariisia, tutustua muiden alojen taiteisiin omassa työskentely-ympäristössään ja saada vaikutteita eri kansallisuuksia edustavilta taiteilijoilta.

Pariisin taiteilijakeskuksessa on nykyään 45 maan edustajien käytössä yhteensä yli 250 asunto- ja työtilaa.