HAKUOHJEET

Pariisin taiteilijakaupungin säätiön ateljeiden käyttömahdollisuutta voivat hakea suomalaiset kuva-, sävel- ja tanssitaiteilijat, muotoilijat sekä arkkitehdit. Säätiöllä on käytössään Pariisin taiteilijakeskuksessa, Cité internationale des arts'issa, yhdeksän ateljeeta, joista viisi soveltuu erityisesti kuvataiteilijoille ja neljä muusikoille. Ateljeet jaetaan tasapuolisesti kaikkien hakijaryhmien kesken. Valinnassa painotetaan työsuunnitelman laatua ja taiteilijan omaa motivaatiota.

Ateljeiden hakuaika on vuosittain 1.–31. maaliskuuta. Sähköiset hakemukset on lähetettävä ja vahvistettava 31.3. klo 16.00 mennessä osoitteessa www.citedesarts.fi. Tehtyä hakemusta ei tulosteta/postiteta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lyhin yhtäjaksoinen työskentely Citéssä on 2 kk, pisin vuosi (yleensä 3–6 kk), vain erityisestä syystä voi hakea 1 kk oleskelua. Hakijoita kehotetaan huomioimaan suunnitelmassaan, että vierailun alkuun ja loppuun sisältyy aina siivouspäiviä, jolloin ateljeet eivät ole käytettävissä. Ateljeet on tarkoitettu työskentelyyn ja siellä voi yöpyä enintään kaksi aikuista henkilöä ja yksi alle 7-vuotias lapsi. Cité ei salli lemmikkieläimiä ateljeissa.

Ateljeet ovat 35/40 m² tai 25/27 m² studioita. Vuonna 2021 ateljeen vuokra yhdeltä henkilöltä on 489–661€ kuukaudessa, ja se määräytyy työskentelyjakson pituuden ja ateljeen koon mukaan. Stipendiaatti vastaa itse vuokranmaksusta Citélle koko siltä ajalta, joksi ateljee on myönnetty hänen käyttöönsä. Vuokrataso tarkistetaan aina tammikuussa. 1. kuukauden vuokra on maksettava 2kk etukäteen.

Myönnetty ateljee on peruutettava vähintään 1kk ennen residenssiajan alkamista. Mikäli peruutus tulee myöhemmin eikä säätiö/Cité saa ketään tilalle, Cité pidättää itsellään jo maksetun 1. kuukauden vuokran. Myöhäisessä peruutuksessa force majeure ei vapauta taiteilijaa vuokravastuusta ja säätiö korostaa, että taitelijan on tärkeää ottaa matkavakuutus residenssiajalle hyvissä ajoin.

Pariisin taiteilijakaupungin säätiö on vuodesta 2019 alkaen tiivistänyt yhteistyötä Institut finlandais'n kanssa Pariisissa. Instituutti pyrkii tarjoamaan säätiön taiteilijoille erilaisia mahdollisuuksia verkostoitua paikallisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Lisätietoa yhteistyöstä hakulomakkeessa.

Matka- ja työskentelykustannuksiin ulkomaille voi hakea liikkuvuusapurahaa Taiteen edistämiskeskukselta. Muita apurahoja voi etsiä valtakunnallisesta Aurora-tietokannasta.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu seuraaviin tärkeisiin tietoihin:

Hakutiedustelut info@citedesarts.fi sekä arkisin klo 12–18 säätiön sihteeri Jussi Rauvola, p. 040 774 1846

HAKU KAUDELLE 2021–22 PÄÄTTYY 31.3.2021 KLO 16. Pääset hakemuslomakkeeseen sivun vasemmasta laidasta.